Author avatar
Marina Morozov
1958

Marina L. Morozov

Rođena 1958. u Beogradu. Diplomirala na Prirodno matematičkom fakultetu u Beogradu. Hobi jezici i pisanje. Radila u Putniku, turističkoj organizaciji u Beogradu. Živela širom bivše Jugoslavije.
Od kraja 1999. živi u Australiji, gde je radila za socijalnu službu na pomoći migrantima i ostalim ugroženim grupama stanovništva.
2015. godine osniva sa dvoje prijatelja nevladinu organizaciju “Koalicija za život”, koja se bavi zaštitom životinja i prirode u Srbiji, za koju radi volonterski i danas.
Vodi web sajt organizacije i nada se da će životinje kao i ljudi jednog dana živeti u civilizaciji, koja za sada nije nastupila nigde.

Knjige od Marina Morozov
Drugi autori